جزئیات خبر:

کسب مقام دوم توسط دختران جنوب غرب در فینال مسابقات امیدهای آینده در رشته شطرنج شایان ذکر است که این عزیزان در مرحله اول امیدهای آینده مقام اول را کسب کرده بودند. بازیکنان تیم شطرنج: هستی هراتی انوشا بیات نگار ارج این مسابقات در هیات شطرنج استان تهران و به صورت دوره ای برگزار گردید.


جزئیات خبر :

نام خبر : مقام دوم دختران جنوب غرب در فینال مسابقات امیدهای

تاریخ: 1/19/2018 11:29:31 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید