جزئیات خبر:

 مسابقات منطقه ای آموزش و پرورش استان تهران در مقطع متوسطه 

مسابقات به مناسبت دهه فجر با همکاری هیئت جنوب غرب تهران انجام شد. در این دوره از مسابقات مقام اول را منطقه 8 تهران به خود اختصاص داد و مقام دوم را منطقه 2 و سوم را منطقه 5 کسب کردند.


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات منطقه ای آموزش و پرورش استان تهرا ن

تاریخ: 2/16/2018 11:14:26 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید