جزئیات خبر:

برگزاری مسابقات شطرنج آموزش وپرورش با همکاری هیات شطرنج جنوب به مناسبت دهه فجر: تیم منطقه 19 كه تحت آموزش هيات شطرنج جنوب غرب بودند مقام هشتم را به دست آوردند،اسامى بازيكنان به شرح زير ميباشد: ملیکا اخگری_ درسا قربانی_ کیانا حسنی_ دینا رضائیان_ سیده فاطمه زهرا ژیان صیاد


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات شطرنج آموزش وپرورش

تاریخ: 3/6/2018 10:21:53 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید