جزئیات خبر:

رده بندی پایانی جدول B: ۱_صدراحیدریان ۴/۵ ۲_ماهان جودکی ۴ ۳_شجری ۴ ۴_درسا قربانی ۳/۵ ۵_ایمان مقیمی ۳ ۶_مبینا علیپور ۳ ۷_مهرسام مختاری ۲/۵ ۸_ایلیا سیدی ۲/۵ ۹_صدرا جعفرزادگان ۲ ۱۰_علی محمدی ۲ ۱۱_امیرحسین محسنی ۲ ۱۲_واحدی ۲ ۱۳_محمدرضا قلی نژاد ۲ ۱۴_طه سیدصالحی ۱ ۱۵_ارنیکا ارین ۰


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقه جام رمضان امروز در دو جدول AوBبرگزار شد.ضمن

تاریخ: 6/18/2018 4:19:35 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید