جزئیات خبر:

رده بندی پایانی جدول A: ۱_محسن قانع ۴ ۲_محمد عرفان احدی ۴ ۳_حسام سهرابی ۳/۵ ۴_ایمان تحویلی ۳/۵ ۵_امیرمهدی عظیمی ۳ ۶_نوید نعمتی ۳ ۷_محمدرضا مصطفوی ۲ ۸_محمدامین احدی ۲ ۹_علی ناطقی ۲ ۱۰_بابک مداح ۲ ۱۱_ایناز قنبری ۱ ۱۲_مصطفی ارین ۰


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقه جام رمضان امروز در دو جدول AوBبرگزار شد.

تاریخ: 6/18/2018 4:22:09 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید