جزئیات خبر:

نفرات برتر جدول َA ۱_محسن قانع ۴ ۲_محمد عرفان احدی ۴ ۳_حسام سهرابی ۳/۵


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقه جام رمضان امروز در دو جدول AوBبرگزار شد.

تاریخ: 6/18/2018 4:25:37 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید