جزئیات خبر:

بازی شطرنج خانواده در کلاس امادگی یکشنبه ۲۳ تیرماه


جزئیات خبر :

نام خبر : بازی شطرنج خانواده در کلاس امادگی

تاریخ: 7/15/2018 10:40:27 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید