جزئیات خبر:

حمید شافعی بازیکن قدرتمند جنوب غرب در مسابقات جام شهید رجایی قزوین موفق به کسب مقام دوم شد.


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات جام شهید رجایی

تاریخ: 8/16/2018 5:21:04 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید