جزئیات خبر:

بازی شطرنج خانواده در کلاس امادگی یکشنبه ۲۳ تیرماه


جزئیات خبر :

نام خبر : بازی شطرنج خانواده

تاریخ: 8/16/2018 5:31:42 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید