جزئیات خبر:

به مناسبت هفته دولت در تاریخ اول شهریور ماه ۹۷ به میزبانی فرهنگسرای بهمن مسابقاتی برگزار شد. ۲۵شرکت کننده در این مسابقات به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد. عرفان فتاحی با پنج امتیاز نفر اول - علیرضا شجاعی با چهار امتیاز دوم - طاها صالحی با سه امتیاز نفر سوم


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات شطرنج

تاریخ: 8/24/2018 11:39:11 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید