جزئیات خبر:

 

 
 
رده بندی پایانی مسابقه هفتگی :
۱_صدرا حیدریان ۴
۲_فاطمه قبادی ۴
۳_ایمان مقیمی ۴
۴_صدرا جعفرزادگان ۳
۵_یاسین جعفری  ۲
۶_علیرضا اسماعیلی ۲
۷_پارسا سید طاهر ۰/۵
۸_زهرا کریمی ۰/۵ 
صدراحیدریان(نفر وسط)،فاطمه قبادی و ایمان مقیمی با امتیاز برابر و صرفا با اختلاف در پوئن شکنی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات هفتگی

تاریخ: 11/6/2018 11:36:03 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید