جزئیات خبر:

 مسابقه ای به توسط هیات  شطرنج جنوب غرب به مناسبت ۱۳ ابان در مدرسه شهدای معلم بر گزار شد و به  نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقه ی ۱۳ ابان

تاریخ: 11/6/2018 11:42:26 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید