جزئیات خبر:


 روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۶/۲۱ هیئت شطرنج استان تهران میزبان روسای هیئت شطرنج شهرستان ها و حوزه ها بود. در این جلسه ابتدا رئیس هیئت استان ضمن خیر مقدم  در خصوص حضور تیم های هیئت ها در لیگ های آقایان، بانوان و رده های سنی توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه روسای هیئت ها نقطه نظرات و تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ را اعلام نمودند. در ادامه هیئت ها و سایت برتر ذیل به عنوان هیئت های برتر فصل دوم سال معرفی گردیدند. 

شهرستان برتر: شهریار و ورامین

حوزه برتر: شمالغرب 

سایت برتر: شمال شرق


جزئیات خبر :

نام خبر : جلسه فصلی رئیس های هیئت شطرنج شهرستان ها و حوزه ها

تاریخ: 12/24/2018 6:56:16 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید