جزئیات خبر:

گزارش یک رویداد بزرگ.
امروز 31 خردادآخرین روزفصل بهار بود و ما بایک مسابقه بزرگ رپید وارد اولین ماه تابستان شدیم.
192 شطرنجباز نوجوان درقالب 48 تیم 4 نفره در  7دور به رقابت پرداختند و در پایان تیم های برتر به شرح زیر در دو بخش پسران ودختران برگزیده شدند.
نتایجی که موجب شگفتی شد.

در بخش پسران
تیم اول: مدرسه شطرنج شهمات با 13 امتیاز (باترکیب ماهان رمضانی-برساتسلیمی-امیرمحمدعلیزاده-کیان کشانی)
تیم دوم: تیم شطرنج شمس با 12 امتیاز (باترکیب امیرحسین رحمت پیشه-شایان شهسواری-علی موسیوند-ماهان شهسواری)
تیم سوم: تیم زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی (مدرسه شطرنج تهران) با11امتیاز (باترکیب سینا موحد-طاها مختاری مقدم-آرشا حیدرزاده -پارسا نویدی)

دربخش دختران
هرسه تیم ازمجموعه مدرسه شطرنج پیشگام
تیم اول :دختران نوجوان پیشگام با9امتیاز(باترکیب پریا قلی زاده-هلیا دشت پیما -ملیکاتوحیدنیا-روژینا فخیم)
تیم دوم:دختران پیشگام جنوب غرب با9امتیاز (باترکیب هیلدا دشت پیما -سیمین حیدری-وانیا گروسیان-نیایش موحد)
تیم سوم:دختران پیشگام شمال شرق با 9امتیار (باترکیب ماهورکارگرزاده-پریماه جلالی-فاطمه ابراهیمی -درسا محمدابراهیم خان ابری)

قهرمانان میزها هم درگزارش تکمیلی اعلام می شود
باسپاس فراوان.مصلحی


جزئیات خبر :

نام خبر : گزارش یک رویداد بزرگ

تاریخ: 7/19/2019 8:37:33 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید