جزئیات خبر:

تیم بانوان پیشگام  جنوب غرب  نماینده هییت شطرنج جنوب غرب با بازی های درخشان خود
در لیگ باشگاه های شطرنج استان تهران موفق به کسب مقام چهارم بانوان شد و ترلان حیدری هم‌ موفق به کسب
مقام‌ سوم میز سه این مسابقات شد.

جزئیات خبر :

نام خبر : تیم بانوان پیشگام جنوب غرب موفق به کسب مقام چهارم

تاریخ: 7/19/2019 9:30:48 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید