جزئیات خبر:

بزرگداشت استاد عباس خاکپور کمیته پیشکسوتان شطرنج استان تهران با همکاری شرکت "میکرومکس " در نظر دارد ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۸/۵/۴ مسابقه رپید ریتد اوپن با زمان ۲۰ دقیقه با ۲ ثانیه پاداش برای هر حرکت ، در ۷ دور برگزار نماید ۰ در صورت حضور بیش از ۶۰ نفر در دو ویا سه دور اول از روش شتاب استفاده خواهد شد۰ حضور تمام شطرنجبازان آزاد بوده و گرامی میداریم. توجه : بدلیل محدود بودن ظرفیت سالن ، پس از تکمیل ظرفیت از ثبت نام معذوریم. - داشتن کد سیستم جامع ضروریست. ❤️ورودیه ۵۰ هزار تومان برای هر نفر ،پیشکسوتان ۳۰ هزار تومان و نام آوران معاف از پرداخت ورودیه ملاک سن تاریخ روز مسابقه است. 👥 پوئن شکنی : رویارویی ...برد بیشتر ..بازی بیشتر با سیاه....بوخ هولز کامل ...برگر استفاده خواهد شد. 🌹 جوائز : نفر اول ۶۰۰ هزار تومان نفر دوم ۵۰۰ هزار تومان نفر سوم ۴۰۰ هزار تومان نفر چهارم ۳۰۰ هزار تومان نفر پنجم ۲۰۰ هزار تومان نفر اول ۶۵+ سال ۲۰۰ هزار تومان نفر دوم ۶۵+ سال ۱۵۰ هزار تومان نفر اول ۵۰ + سال۲۰۰ هزار تومان نفر دوم ۵۰ + سال ۱۵۰ هزار تومان بانوی پیشکسوت برتر ۲۰۰هزار تومان نفر برتر ریتینگ کمتر از ۱۷۰۰ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نفر برتر ریتینگ کمتر از ۱۶۰۰ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نفر برتر ریتینگ کمتر از ۱۵۰۰ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نفر برتر ریتینگ کمتر از ۱۴۰۰ یا بدون ریتینگ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بهترین نوجوان کمتر از ۱۶ سال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بهترین نوجوان کمتر از ۱۴ سال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان ♦️ در شروع مسابقه هیات ژوری معرفی خواهد شد.اعتراض با درخواست کتبی ،همراه با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان توسط هیات ژوری بررسی میگردد. بین دور سوم و چهارم یکساعت استراحت در نظر گرفته میشود. 🔹ثبت نام تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ 🍃پرداخت ورودیه به کارت بانکی به شماره 3904--1033--0612--6221 به نام حسین احترامیان و ارسال کپی همراه با نام و نام خانوادگی و کد سیستم جامع و کد فیده و ریتینگ و تاریخ تولد برای پیشکسوتان و نوجوانان ، تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ به تلگرام ویا واتساپ اینجانب به شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۱۰۸۲۳۲ مسئول برگزاری مسابقات کمیته پیشکسوتان شطرنج استان تهران - حسین احترامیان


جزئیات خبر :

نام خبر : بزرگداشت استاد عباس خاکپور

تاریخ: 9/12/2019 8:49:03 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید