جزئیات خبر:

حضور رئیس هیات شطرنج جنوب غرب در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی مدارس شهر تهران
و تجلیل از خانم محبت خو جهت قهرمان شدن تیم شطرنج کشوریجزئیات خبر :

نام خبر : مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی مدارس شهر تهران

تاریخ: 9/12/2019 10:44:59 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید