جزئیات خبر:

یک بازی خاص

شطرنج یک بازی ذهنی بسیار پیچیده است. ممکن است در یک بازی خاص اساتید و بازیکنان برتر به دلایل مختلف روحی ، جسمی ، دغدغه های شخصی و.. نتوانند توانمندی هایشان را به رخ بکشند. ممکن است در یک بازی خاص ، دچار غرور کاذب شوند و یا حریف را بشدت دست کم بگیرند.
در یک بازی خاص ممکن است در یک محاسبه ی تعیین کننده و یک لحظه ی بحرانی دچار خطا شوند و کنترل بازی از دست شان خارج شود ! در یک بازی خاص ممکن است همه چیز علیه بازیکن پیش برود و حتی شانس از وی روگردان شود ! برای همه ی بازیکنان در هر سطحی حتی اساتید بزرگ ، این تک بازیهای بد رخ میدهد. شاید هیچ استادی نتواند ادعا کند که هیچگاه به بازیکنان بسیار پایین تر از سطح خود نباخته است ! این تک بازیها نباید مورد قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد زیرا این نوع نگرش بسیار سطحی نگرانه و ساده لوحانه است.
یک تک بازی خوب و یا بد نشانه ی سطح و جایگاه بازیکنان نیست. باید به روند حرکتی و کیفی بازیکنان توجه کرد.از انسو بارها مشاهده شده که تشویق بیش از حد بازیکنی که پیروزی قابل توجهی بدست اورده (بویژه در سنین پایه) موجب اشباع شدگی روانی و به تبع آن افت محسوس او در دورهای بعدی شده است.حفظ تعادل قوای ذهنی چه بعد از شکست و چه پیروزی ، عامل مهمی در کسب نتیجه ی مطلوب در ادامه ی تورنمنت است. باید این حق را حتی برای بازیکنان بزرگ قائل شد که گاهی اشتباه کنند حتی از نوع فاحش آن ! زیبایی های ورزش و بویژه شطرنج در همین نتایج غیر قابل پیش بینی آن نهفته است. به قلم میلاد موسوی


جزئیات خبر :

نام خبر : شطرنج یک بازی خاص

تاریخ: 9/12/2019 10:46:11 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید