جزئیات خبر:

 

اوّلین جلسه فصلی هیئت های حوزه و شهرستان شطرنج استان تهران روز چهارشنبه مورخ ۲۹ خرداد ماه با حضور مسئولین هیئت شطرنج استان و رئیس های حوزه و شهرستان برگزار گردید. 

در این جلسه ابتدا جناب آقای دانشفر، ریاست محترم هیئت شطرنج استان تهران ضمن خوشامدگویی به اعضای جلسه و تقدیر از فعالیت های مسئولین محترم هیئت ها در توسعه شطرنج استان تهران بر لزوم هماهنگی هیئت ها در ارتباط با برگزاری مسابقات و ... تاکید نمودند. 
همچنین برگزاری مسابقه لیگ سریع رده سنی زیر ۱۸ سال از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
سپس روسای محترم هیئت ها نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام نمودند و در پایان از هیئت های بدتر به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد. 
برترین هیئت حوزه: هیئت شطرنج شمالشرق 
برترین هیئت شهرستان: شهرری و شهریار 
برترین سایت: هیئت شطرنج شمیرانات


جزئیات خبر :

نام خبر : جلسه فصلی هیدت

تاریخ: 9/13/2019 1:03:40 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید