جزئیات خبر:

ضور خانم محبت خو رئیس هیئت شطرنج جنوب غرب در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی مدارس شهر تهران و کسب جایزه به عنوان مسئول شطرنج دانش آموزی برگزیده.


جزئیات خبر :

نام خبر : مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی مدارس شهر تهران

تاریخ: 9/13/2019 1:36:56 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید