جزئیات خبر:حضورخانم محبت خو رئیس هیات شطرنج جنوب غرب در مسابقات ورزشی دانش آموزی کشوری و کسب مقام نایب قهرمانی.


جزئیات خبر :

نام خبر : حضورخانم محبت خو رئیس هیات شطرنج جنوب غرب در مسابق

تاریخ: 9/13/2019 1:45:53 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید