آیین نامه مسابقات آنلاین تیمی شطرنج

آیین نامه مسابقات آنلاین تیمی شطرنج

⚜ عید فطر بر شما مبارک باد ⚜ 

در راستای ایجاد انگیزه بین بازیکنان شطرنج هیات شطرنج جنوب غرب با همکاری هیات شطرنج تهران، مسابقه رپید تیمی در سایت لیچس برگزار می نمایند.
ادامه خبر