مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران

مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران
در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم برگزار گردید و در پایان به نفرات برتر حکم و مدال اعطا شد.
با حضور جناب آقای رضایی و آقای اکبری نائب رئیس هیئت شطرنج جنوب غرب استان تهران

---
ادامه خبر

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع ابتدایی)

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی (مقطع ابتدایی) مناطق 19 گانه شهر تهران با حضور
مسئول هیئت جنوب غرب خانم محبت خو و دبیر هیئت آقای محمدصادق آلمانی و اولیا و مربیان دانش آموزان برگزار گردید.
مسابقات به صورت انفرادی برگزار شد و در پایان به نفرات اول تا سوم انفرادی، و همچنین به تیم های اول تا سوم هم، مدال و حکم قهرمانی اعطا شد.


ادامه خبر

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع متوسطه 1)

این بار برای مقطع متوسطه اول
مسابقات شطرنج شهر تهران به میزبانی منطقه ۵ با سرداوری داور بین المللی خانم فقیه

و جانشین سر داور آقای آلمانی داور ملی در محل هیئت شطرنج استان تهران بر گزار شد.


این مسابقات هم مانند مسابقات مقطع متوسطه دوم به روش سوئیس انفرادی با نتایج تیمی قرعه کشی شد.

ادامه خبر

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع متوسطه 2)

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران 
(مقطع متوسطه 2) به میزبانی منطقه ۵
با سرداوری داور بین المللی خانم فقیه و جانشین سر داور آقای آلمانی داور ملی در محل هیئت شطرنج استان تهران بر گزار شد. 
این دوره از مسابقات به روش سوئیس انفرادی با نتایج تیمی قرعه کشی شد.


ادامه خبر

مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران

مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران در فرهنگسرای بهمن اجرا شد و در پایان به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اعطا گرید و در ضمن برای حضور در مسابقات شطرنج مناطق 19 گانه استان تهران از نفرات برتر دعوت بعمل آمد.
مراسم با حضور آقای اکبری و آقای رضایی انجام شد.


ادامه خبر