مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران

مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 19 استان تهران در فرهنگسرای بهمن اجرا شد و در پایان به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اعطا گرید و در ضمن برای حضور در مسابقات شطرنج مناطق 19 گانه استان تهران از نفرات برتر دعوت بعمل آمد.
مراسم با حضور آقای اکبری و آقای رضایی انجام شد.


ادامه خبر