تجلیل از دانش آموزان مقام آور ورزشی شهر تهران در مسابقات کشوری

تجلیل از دانش آموزان مقام آور ورزشی شهر تهران در مسابقات کشوری
شرکت رئیس هیئت شطرنج جنوب غرب خانم محبت خو در مراسم تجلیل از قهرمانان کشوری آموزش و پرورش


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود