مسابقات لیگ تهران

مسابقات شطرنج لیگ تهران از مهر ماه تا دی ماه سال جاری در هیات شطرنج استان تهران برگزار شد.
در بخش انفرادی بانوان این مسابقات مقام های زیر کسب شد.
خانم ستایش کریمی از هیات جنوب غرب نفر اول (مدال طلا)
خانم کیانا حجمی عجمی مقام دوم (مدال نقره)
خانم ستایش سواری مقام سوم (مدال برنز)
و هیات جنوب غرب مقام دوم تیمی را کسب کرد.


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود