گزارش مسابقات رپید آنلاین - 11 لغایت 16 خرداد ماه

نتایج مسابقات آنلاین شطرنج در سایت Lichess
از 11 تا 16 خرداد 139999/3/11


99/3/12

99/3/13

99/3/14

99/3/15

99/3/16

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود