گزارش مسابقات رپید آنلاین - چهارم تا ششم تیر ماه 99

گزارش مسابقات رپید آنلاین - چهارم تا ششم تیر ماه 99


99/4/4
99/4/5

 به پاس همراهی شما ، به ۷ نفر برتر ذیل هدایایی به رسم یادبود ارسال شد.


🥇نفر اول انفرادی کتاب
GM Repertoire : King Indian by Kotronis Vol 1

🥈نفر دوم انفرادی کتاب
Training With Moskalanco 

🥉 نفر سوم انفرادی کتاب 
Positional play by Aagaard 

🎖نفر چهارم انفرادی کتاب 
Squeezing Gambit by Gorgiev
 
🎖نفر پنجم انفرادی کتاب 
101 Wining Strategy by Dunnington

🎖لیدر اول تیم سوم کتاب
( به شرط حضور حداقل ۱۰ نفر در آن تیم )
Together With Morozevich by Kuzmin

🎖لیدر اول تیم چهارم کتاب 
( به شرط حضور حداقل ۱۰ نفر در آن تیم )
Excelling Calculation by Aagaard 

 رپید تیمی ۱۳۹۹/۴/۵ ساعت ۱۹:۳۰  با زمان کل ۱۵۰ دقیقه.


99/4/6

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود