برگزاری جلسه ارائه آیین‌نامه لیگ رده‌های سنی در هیئت شطرنج استان تهران

هیاًت شطرنج استان تهران قصد دارد در اواخر آبان ماه سال جاری (1400) مسابقات لیگ رده‌های سنی را برگزار نماید.

لذا جلسه‌ای در این راستا در روز چهارشنبه مورخ 28 مهرماه 1400 ساعت 14 در سالن هیاًت شطرنج استان تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور روسای محترم هیاًت‌ها و مدیران محترم مدارس شطرنج برگزار شد، گفتگوهایی مبنی بر ارائه آیین‌نامه مسابقات لیگ صورت گرفت. همچنین، نقطه نظرات حضار گرامی در این جلسه دریافت و مطرح شد. 


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود