حضور سرکار خانم محبت‌خو در جلسه برگزاری استعدادهای برتر در هیات شطرنج تهران


سرکار خانم طاهره محبت‌خو، رئیس هیاًت جنوب غرب در جلسه‌ای که در زمینه استعدادهای برتر شطرنج در هیاًت شطرنج استان تهران برگزار شد، حضور یافت. 


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود