مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 16 استان تهران

مسابقات انتخابی شطرنج پسران منطقه 16 برای مقاطع ایتدایی، متوسطه اول و دوم  با حضور مسئول هیئت جنوب غرب، خانم محبت خو برگزار گردید و در پایان به نفرات برتر هر مقطع مدال و حکم قهرمانی داده شد. 
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود