بازیکنان باشگاه شطرنج فرهنگسرای بهمن در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی جنوب غرب خوش درخشیدند.

بازیکنان باشگاه شطرنج فرهنگسرای بهمن که در مسابقه شطرنج آنلاین جنوب غرب موفق به کسب مقام شدند: 


محمد امین احدی (مقام نخست زیر 16 سال)

 

 

آوا باقرزاده (مقام دوم زیر 8 سال)

 

 

علی ناطقی (مقام سوم زیر 16 سال)

 


امیرمهدی عظیمی (مقام سوم زیر 14 سال)

 


امیرحسین عظیمی (مقام چهارم زیر 8 سال، هم امتیاز با مقام سوم)

 

 

ادامه خبر