برگزاری کلاس مربیگری شطرنج درجه 3

کلاس مربیگری شطرنج درجه ۳ معلمان تربیت بدنی شهر تهران از تاریخ دوم اردیبهشت لغایت ششم خرداد توسط هیئت شطرنج جنوب غرب برگزار شد. در این دوره، شرکت‌کنندگان از مناطق مختلف حضور پیدا کرده بودند. تعداد شرکت کنندگان حاضر در کلاس مربیگری درجه 3 شطرنج، ۳۰ نفر بود. 

ادامه خبر